ინფორმაცია სახელმწიფო ხაზინის მიერ გაცემული გრანტების შესახებ

ფაილის დასახელება განთავსების თარიღი ფაილის ბმული
ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო სამსახურს 2013-2016 წლების განმავლობაში გრანტები არ გაუცია.