2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის იანვარ-ივნისის ანგარიშგება