2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის იანვარ-მაისის ანგარიშგება