2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის იანვარ-თებერვლის ანგარიშგება