2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის იანვარის ანგარიშგება