ინფორმაციის განთავსების კალენდარი

 

 

  იანვარი თებერვალი მარტი აპრილი მაისი ივნისი ივლისი აგვისტო სექტემბერი ოქტომბერი ნოემბერი დეკემბერი
I. სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშგება 18 (XII-18)       20 (I-19) 20 (II-19) 19(III-19) 20(IV-19) 20 (V-19) 19(VI-19) 20 (VII-19) 20 (VIII-19) 18 (IX-19) 20 (X-19) 20 (XI-19)
2.საქართველოს კონსოლიდი- რებული ბიუჯეტის შემოსულობები 18 (XII-18)       20 (I-19) 20 (II-19) 19(III-19) 20 (IV-19) 20 (V-19) 19 (VI-19) 20(VII-19) 20(VIII-19) 18(IX-19) 20 (X-19) 20 (XI-19)
3.ფულადი სახსრების მოძრაობის ანგარიშგება 31(XII-18)       28        (I-19) 29(II-19) 30 (III-19) 31 (IV-19) 28(V-19) 31 (VI-19) 30(VII-19) 30(VIII-19) 31 (IX-19) 29(X-19) 31 (XI-19)

ამასთან ყოველდღიურად განთავსდება ინფორმაცია : 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის მონაცემები, სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელების შესრულება, ნაერთი ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები, ნაერთი ბიუჯეტის ნაშთები.


კითხვა-პასუხი
რომელი ნორმატიული აქტით არის განსაზღვრული სახელმწიფო, ავტონომიური რესპუბლიკების და ადგილობრივი ხელისუფლების საბიუჯეტო ორგანიზაციებში საბუღალტრო დოკუმენტებისა და სააღრიცხვო რეგისტრების ფორმები?
პასუხი
სტატისტიკა და ანალიტიკა
ეროვნული ბანკის კურსი
24 ივნ. 2019
USD 2,7798
EUR 3,1442
GBP 3,5220
სრულად